Aanbod

 • Revalidatietraining en duurzaam trainen
 • Irwin Insights
 • Instructie

Revalidatietraining versus duurzaam trainen

Revalidatie training en duurzaam trainen is in feite hetzelfde. Revalidatietraining heeft dezelfde uitgangspunten als het trainen van een gezond paard. Het enige verschil is dat een revalidatiepaard verschillende beperkingen kan hebben vanwege blessures of gedrag. Daardoor moeten we een trainingsmethode kiezen die binnen de belastbaarheid van het paard valt en veilig is voor trainer en paard.

De twee voornamelijkste doelen van de training:

1. Het aanleren van een correcte lichaamshouding, rompstabiliteit, balans en beweginspatroon.
2. Het paard symmetrisch maken.

 

Irwin Insights

Sedert 2013 ben ik pupil van Chris Irwin bij Irwin Institute.

Chris werkt volgens een methode die de lichaamstaal van het paard leest. Afhankelijk daarvan wordt doelgericht gereageerd op een manier die het paard ook begrijpt.

Uit mijn praktijkervaring werk ik onder het motto “Training before Schooling”. Eerst moet het paard ontspannen genoeg zijn zodat een leerproces kan plaatsvinden. We moeten het vertrouwen van het paard ook waard zijn. Daarna leren we het paard instaan voor zijn eigen balans zodat het zichzelf en de ruiter makkelijker kan dragen. Van daaruit worden dressuuroefeningen ook mogelijk.

Volgende trefwoorden komen steeds terug mijn lessen:

Connection (Verbinding): In de ruimste zin van het woord! Verbinding vinden met je paard en er begripvol leren mee omgaan zodat er communicatie kan ontstaan. Maar ook de manier waarop we contact houden met de mond. Via een hele zachte verbinding waarin je paard de hand moet/mag leren vertrouwen en zo uit zichzelf een voorwaarts neerwaartse tendens wil aannemen.

Alignment (Opstelling): Kunnen afstemmen van waar en hoe je staat ten opzichte van het paard, maar ook hoe je samen met hem/haar staat ten opzichte van alles en iedereen nabij.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het paard zich goed voelt, hij/zij heeft er namelijk niet zelf voor gekozen om bereden, vervoerd, enz. te worden.

Consistency (Consistentie): Betekent innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig. Het paard luistert best op heldere en consistente hulpen. Ook onze mentale toestand heeft invloed op het paard, hoe meer we zelf in balans zijn des te zuiverder onze hulpen doorkomen. Paarden weten graag wat ze aan ons hebben.

 

Wat kan instructie voor jou betekenen?

Meer inzicht en kennis over biomechanica
Meer inzicht en kennis over lichaamstaal van het paard
Verbeteren van horizotale en verticale balans
Verbeteren van lateroflexie
Verbeteren van band met je paard
Zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen

Een van de basis voorwaarden om met paarden te kunnen rijden is dat ze geen lichamelijk ongemak of discomfort mogen hebben.
Heeft je paard volgende problemen? Dan is dat een teken dat je paard niet in balans is:

 • Geen voorwaarts neerwaartse tendens
 • Ongelijke teugeldruk
 • Kantelen met het hoofd
 • Geen buiging/stelling in de hals willen aannemen
 • Geen buiging/stelling in het lichaam willen nemen
 • De bocht niet om willen gaan
 • Rennerig zijn, staken of niet voorwaarts willen
 • Hangen in de hand
 • Moeilijk tempowisselingen maken
 • Vaak te hoog of te laag tempo hebben
 • Korte passen naar voren en lange passen naar achteren
 • Vaak struikelen
 • Moeite om lengte te maken in de hals
 • Hard landen met de voorbenen, weining buiging in de achterbenen en slepen met de toon over de grond

Een van de basis voorwaarden om met paarden te kunnen rijden is dat ze geen lichamelijk ongemak of discomfort mogen hebben.

Enkele signalen van discomfort zijn:

 • Hoofdschudden of kantelen
 • Tong uit de mond of mond open
 • Algemeen onrustig gedrag
 • Rennerig, schieterig of overmatig schrikkerig
 • Staken/bokken/Steigeren
 • Blokkering in de beweging zoals, huppende beweging maken of te kort in de beweging
 • Rijtechnische of lichamelijke beperking bvb: verkeerde galop aanspringen of juist omspringen of overkruist aanspringen, niet in aanleuning blijven tijdens overgangen, struikelen, kreupelen, onrustig beeld.

Als er sprake is van discomfort kan dit veel oorzaken hebben. De eerste stap is het herkennen. Daarom werk ik samen met een vakkundig team die elk zijn specialisatie heeft.
Volgende oorzaken kunnen ook gecombineerd voorkomen, met name:

 • Blokkages in het bewegingsapparaat
 • Inwendige problematiek
 • Hoeven
 • Voeding
 • Huisvesting
 • Zadel
 • Hoofdstel
 • Tanden
 • Ruiterfitheid
 • Rijtechnische problemen
 • Mentale en traumatische aspecten